Zastosowanie sztucznej inteligencji w multimedialnych systemach eksperckich

Zastosowanie sztucznej inteligencji w multimedialnych systemach eksperckich

Blog, Fotorelacje
26-go marca podczas XI Międzynarodowej Konferencji "Multimedia w Biznesie i Zarządzaniu"[4] wygłosiłem referat pt. "Zastosowanie sztucznej inteligencji w multimedialnych systemach eksperckich". Organizatorem spotkania był Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Politechniki Częstochowskiej oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Częstochowie. (więcej…)
Read More