W XXI wieku dane są tym czym ropa naftowa była w XX. Ten kto ma informacje ten wygrywa w wielu procesach gospodarczych. To dzięki wiedzy pochodzącej z prawidłowej interpretacji danych wiele przedsiębiorstw zdobywa przewagę konkurencyjną i zarabia fortunę. Niezależnie od branży transformacja cyfrowa ma na celu gromadzenie i analizowanie danych, które są następnie przetwarzane w informacje istotne dla danego przedsiębiorstwa.

O ile to możliwe, należy dążyć to całkowitej automatyzacji zbierania i przetwarzania danych. Dzięki temu można je w sposób ciągły poddawać obróbce za pomocą mechanizmów opartych o sztuczną inteligencję i wizualizować na poziomie operacyjnym i zarządczym.

Gromadzenie danych

Gromadzenie danych firmy
Gromadzenie danych firmy. Obraz utworzony przez rawpixel.

Z raportu Digi Index 2021 firmy Siemens(1) wynika, że 50% badanych przez nich firm gromadzi wszystkie dane pochodzące z procesu produkcji. Co ciekawe, 12% zbiera tylko dane krytyczne a 38% fragmentaryczne lub niepełne. Mimo, że połowa przedsiębiorstw posiada pełne dane to tylko 40% ma możliwość ich wykorzystania i dzięki temu usprawniania procesów (lokalizowania błędów, poprawiania procedur).

18% badanych firm nie wykorzystuje danych w ogóle lub robi to tylko w niewielkim stopniu.

Integracja systemów IT

Integracja Systemów IT
Integracja Systemów IT

W każdej organizacji występują różne procesy i często są wspomagane poprzez specjalistyczne oprogramowanie. Księgowość, finanse, produkcja, zarządzanie projektami, świadczenie usług, sprzedaż, serwis itd. Wg wspomnianego powyżej badania Digi Index 2021(1) – w ponad 7% podmiotów nie ma żadnej integracji, więcej jak 27% organizacji łączy mniej niż 20% posiadanych danych a prawie 30% firm integruje ich mniej niż 50%. Pomiędzy 50% a 79% wykorzystywanych jest w 25% jednostek a więcej niż 80% tylko w 7% ankietowanych przedsiębiorstw.

Integrację można wykonywać na wielu poziomach i podzielić ją na etapy.
Jedne systemy integrują się w prosty sposób – wyposażone są w API, które umożliwia zbieranie potrzebnych nam informacji w bezproblemowy sposób, inne należy łączyć przy wykorzystaniu trudniejszych metod. Niemal z każdego jednak programu czy w miarę nowoczesnego urządzenia (np. linii produkcyjnej) możliwe jest uzyskanie potrzebnych nam danych celem dalszej ich obróbki.

Projektując model integracji należy jednak wziąć pod uwagę również czynnik kosztowy oraz fakt, że pewne informacje występują w różnych podsystemach. Nie wszystkie szczątkowe dane mają znaczenie na wyższych poziomach. Znajomość problematyki danego przedsiębiorstwa ma tutaj ogromne znaczenie, dlatego analityk powinien bardzo ściśle współpracować z kadrą firmy, dla której taki model tworzy.

Warto bardzo dokładnie sprecyzować cele jakim zbieranie danych ma służyć. Często zdarza się tak, że sporą część informacji można pozyskać poprzez inteligentną obróbkę tych łatwiej dostępnych. Samo ich gromadzenie nie powinno nigdy być celem samym w sobie (robią to pozostałe podsystemy np. księgowe, sprzedażowe, kadrowe czy CRM i posiadają często także pewne funkcje: umożliwiające ich analizę czy nawet wspomagające podejmowanie decyzji).

Integracja systemów powinna wyznaczać dużo ambitniejsze cele:

  • wspomagać decyzje, których nie da się podjąć bez „obrazu całości procesów”,
  • lokalizować błędy, awarie, nieprawidłowe działanie,
  • korygować (udoskonalać) procesy: produkcji, świadczenia usług, obsługi klienta itd.

Prawidłowo zintegrowany system powinien dysponować możliwie dużą ilością danych istotnych (na różnych poziomach szczegółowości) a często także zapewniać również wymianę informacji pomiędzy podsystemami by udoskonalać ich współdziałanie.

Obróbka danych

Obróbka danych przedsiębiorstwa
Obróbka danych przedsiębiorstwa. Obraz utworzony przez fullvector.

Jak wspomniałem wcześniej istnieje pewna kategoria danych, które można „wyliczyć” na podstawie tych już posiadanych. Nie zawsze też potrzebujemy dysponować wszystkimi, często wystarczają nam informacje (wartości, stany) przybliżone z pewną dokładnością (zależną od rodzaju, priorytetu, stopnia wpływu na inne procesy).

Do obróbki zarówno tych źródłowych jak i wyliczonych stosujemy różne systemy prezentacji danych. Wspomagane one są bardzo często sztuczną inteligencją (uczeniem maszynowym) czy skomplikowanymi formułami matematyczno-fizycznymi w celu przeprowadzenia wnioskowania.

Niektóre reguły mogą automatycznie wpływać zwrotnie na procesy w firmie a niektóre mogą wymagać akceptacji użytkownika. Najczęściej jednak prezentowane są wizualizacje procesów, sugestie działania, raporty itd., które na różnych poziomach zarządczych wspierają podejmowanie decyzji.

Obecnie proces obróbki zintegrowanych danych przeprowadzany jest najczęściej w chmurze,
zapewniając zarówno odpowiednią moc obliczeniową, miejsce na ich składowanie
jak i łatwy dostęp dla uprawnionych osób.

Wykorzystanie danych

W idealnym modelu dane zebrane z:

  • produkcji (oraz od użytkowników końcowych produktu, usługi), odpowiednio przetworzone, trafiają do menedżerów produktu celem ich oceny a w konsekwencji zaprojektowania i wdrożenia zmiany (ulepszenia). Produkcją w tym znaczeniu może być zarówno fizyczne wykonywanie produktów, usług ale także np. marketing, reklama czy rekrutacja pracowników.
  • całości procesów przedsiębiorstwa trafiają do kadry zarządzającej wyższego szczebla, która ocenia rentowność poszczególnych działań, ich skuteczność i celowość.

Im więcej informacji cząstkowych posiadamy tym więcej możemy na nich zbudować, wyjść na wyższy poziom ogólności i wspomagać podejmowanie trudniejszych decyzji.

Prezentacja danych po zintegrowaniu
Prezentacja danych po zintegrowaniu. Obraz utworzony przez rawpixel.

Wnioskowanie na podstawie wiarygodnych danych wspomaga wzrost rentowności firmy, atrakcyjności jej produktów, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów materialnych i osobowych a w konsekwencji umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej.

Jeżeli chcesz mieć lepszy wgląd w to co dzieje się w Twojej organizacji, podejmować lepsze decyzje i szybko reagować na problemy to koniecznie postaraj się zintegrować swoje różne źródła danych w jeden sprawnie funkcjonujący system.

Mogę pomóc Ci zarówno na etapie projektu jak i realizacji. Nic jednak nie zrobi się samo. Konieczne jest precyzyjne określenie celów, współpraca i czas na wdrożenie.

Chcesz przeprowadzić integrację lub uzyskać poradę?

Skontaktuj się ze mną!


Przypisy

    1. DIGI INDEX 2021 – Wskaźnik stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych (https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/raporty-siemens/digi-index-2021.html)

One Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.