Światowy Raport Amway na temat przedsiębiorczości. Według 70% młodego pokolenia z 38 krajów świata przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach podstawowych, średnich i na uniwersytetach – wynika ze Światowego Raportu Amway na temat przedsiębiorczości. Badania przeprowadzone przez Instytut GfK Group na zlecenie firmy Amway w 38 krajach świata, w tym również w Polsce, pokazują, że 80% ankietowanych należących do pokolenia Y (do 35 roku życia) ma pozytywne nastawienie do przedsiębiorczości a 51% potrafi sobie wyobrazić rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wyniki Raportu Amway będą prezentowane podczas Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu, w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”, w dniu 9 września 2015 r. w godz. 14:30-15:45 w panelu dyskusyjnym „Jak Europa może znaleźć nowe ścieżki wzrostu?“.

Największe znaczenie wrodzonym umiejętnościom przypisują Japończycy (54%), Holendrzy (46%), Brazylijczycy (37%) oraz Słowacy (35%). Mieszkańcy Japonii jako jedyni uważają, że wrodzone zdolności są ważniejsze niż te nabyte. Najbardziej przekonani o tym, że przedsiębiorczości można się nauczyć są Chińczycy wraz z Brazylijczykami (po 84%) oraz Norwegowie i Finlandczycy (po 81%).

Stosunek do przedsiębiorczości

Na czele rankingu, jeśli chodzi o pozytywne nastawienie do pracy na własny rachunek, znajdują się Skandynawowie: 94% Szwedów ma pozytywny stosunek do przedsiębiorczości oraz 93% Norwegów. Najniższy potencjał dla rozwoju przedsiębiorczości wykazuje: Japonia (15% z grupy reprezentatywnej dla tego kraju pozytywnie ocenia zakładanie własnej firmy), Austria (24%) oraz Niemcy (25%). Na przeciwległym biegunie znajdują się młodzi ludzie z Niemiec, Korei, Szwajcarii, Słowacji i Austrii, gdzie pozytywnych postaw wobec przedsiębiorczości jest tylko 60-67% wskazań.

Główne motywatory samozatrudnienia

Najbardziej atrakcyjne powody dla młodych ankietowanych z 38 krajów świata do rozpoczęcia prowadzenia własnej firmy od lat są niezmienne i dominują w wielu społeczeństwach. Główne motywatory do pracy na własny rachunek wśród młodych z 38 krajów świata to:

  • niezależność od pracodawcy, bycie swoim własnym szefem (50%);
  • samorealizacja, możliwość realizacji własnych pomysłów (50%);
  • możliwość dodatkowych zarobków (36%). Aspekt finansowy jest szczególnie ważny dla respondentów w Szwecji (71%), Chinach (71%) i Kanadzie (69%). Co zaskakujące stosunkowo nisko został oceniony w krajach najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem, jak Hiszpania (13%), Irlandia (15%) a także we Francji (12%).

Wiara w skuteczność edukacji biznesowej

Młodzi ankietowani przyznają, że łatwiej wystartować z własnym biznesem, kiedy dorasta się w otoczeniu przedsiębiorców i kiedy ma się dobre, praktyczne przykłady osób, które odniosły sukces, pracując na własny rachunek. Jednak 70% ankietowanych z 38 krajów świata (77% młodych Polaków) uważa, że przedsiębiorczości można się nauczyć w szkołach, na uniwersytetach i w szkołach wyższych. W szczególności Chińczycy oraz Meksykanie (w obu krajach po 84%) silnie podzielają to przekonanie, natomiast w przypadku Japonii – uważa tak mniejsza część społeczeństwa (45%). Oceniając ofertę edukacyjną nauczania przedsiębiorczości w swoich krajach, młodzi respondenci podzielili się po połowie: 46% respondentów uznało, że oferta jest satysfakcjonująca, 42% że jest niewystarczająca. Największe zadowolenie z systemu edukacji wykazują Szwajcarzy (72%), Finowie (71%) oraz Amerykanie (69%). Co ciekawe również mieszkańcy Indii (66%) oraz RPA (63%) nie mają powodów do negatywnej oceny ofery nauczania. Najmniejsze zadowolenie oraz największą chęć zmian wykazują Japończycy, Kanadyjczycy i Ukraińcy (po 23%) wraz z Rosjanami (26%).

Wykres 1. Gdzie, Pana(i) zdaniem, przede wszystkim powinno odbywać nauczanie przedsiębiorczości? *

Respondenci na całym świecie stawiają na aspekty praktyczne w nauczaniu przedsiębiorczości. Za najważniejsze aspekty działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości młodzi z 38 krajów świata uznali:

  • podstawowe umiejętności biznesowe, np. controlling finansowy, działania marketingowe lub znajomość aplikacji/ programów komputerowych (44%)
  • umiejętności związane z przywództwem i zarządzaniem oraz zdolności retoryczne, np. podejmowanie decyzji, zarządzanie kontaktami z klientami, kierowanie i motywowanie pracowników (40%);
  • przedsiębiorczość w praktyce, np. tworzenie biznes planów, konkursy, turnieje i symulacje biznesowe, programy prowadzenia mini-firm (40% wskazań).

Tylko jedna czwarta (24%) członków Pokolenia Y uczestniczyła kiedykolwiek w przynajmniej jednym z działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości. Tego typu działania edukacyjne są najbardziej popularne wśród młodych z Irlandii (54%), Kolumbii i Kanady (po 50%), Meksyku (48%) i Litwy (47%). Natomiast najniższe wartości charakteryzowały młodych mieszkańców Korei (4%), Słowacji (5%), RPA (6%), Ukrainy (8%) oraz Rosji i Niemiec (po 9%).

Metryka badań:

Czas realizacji: kwiecień-lipiec 2014
Próba: 22.767 kobiet i 21.135 mężczyzn w wieku 14 lat i powyżej (ogólnokrajowa reprezentatywna próba mieszkańców)
Kraje: 38 krajów na całym świecie: Austria, Australia, Belgia, Brazylia, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Japonia, Kanada, Kolumbia, Korea, Litwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry, Wlk. Brytania, Włochy.
W Chinach, Kolumbii, Indiach, Meksyku i RPA badanie zrealizowano na próbie miejskiej
Metoda realizacji: głównie wywiady osobiste + niekiedy wywiady telefoniczne
Instytut badawczy: GfK Group

O firmie Amway™ Europe

Amway jest jednym z wiodących producentów sprzedaży bezpośredniej na świecie, sprzedaje 450 wysokiej jakości produktów z segmentu/kategorii urody, odnowy biologicznej oraz pielęgnacji domu, dystrybuowanych poprzez sieć niezależnych dystrybutorów. Firma została założona w 1959 roku w mieście Ada
w stanie Michigan (Stany Zjednoczone), obecnie zaś ma oddziały w przeszło 100 krajach na świecie. W samym 2014 roku zysk firmy wyniósł 10,8 miliardów dolarów.

Najlepiej sprzedające się marki Amway to: NUTRILITE™ (preparaty witaminowe, mineralne i suplementy diety), ARTISTRY™ (produkty pielęgnacyjne oraz kosmetyki do makijażu) oraz eSpring™ (system oczyszczania wody). Więcej informacji na stronę: ww.amway.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.