Coraz więcej osób dostrzega potrzebę samodzielnego doszkalania się, uczenia i zdobywania nowych umiejętności. W dobie szybkiego rozwoju technologii branżowych to już konieczność. Jednak czy wystarczy odrobina motywacji i zaangażowania, by samodzielnie nauczyć się jak być księgowym, kadrową, czy informatykiem?

Za pomocą dostępnych w sieci kursów online, bezpłatnych poradników, samouczków, stron internetowych poświęconych konkretnym zagadnieniom można – niewielkim kosztem lub całkowicie bezpłatnie – uczyć się fachu lub doskonalić swój zawód. Aby bowiem zostać fachowcem z prawdziwego zdarzenia nie trzeba posiadać dyplomu, certyfikatu czy świadectwa szkoły – w pracy liczą się umiejętności praktyczne.

Samokształcenie

Rynek pracy szybko zauważył tę zależność – już od pewnego czasu brak certyfikatu nie dyskwalifikuje kandydata w rekrutacji. Pracodawcy coraz częściej przykładają wagę do faktycznych umiejętności kandydata, niż do posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje. Oczywiście nie w każdym zawodzie jest to możliwe, jednakże zdecydowana większość stanowisk pracy na rynku umożliwia start w rekrutacji samoukom

– Samokształcenie jest w cenie, bowiem wskazuje na chęć doskonalenia zawodowego, ciekawość świata, potrzebę rozwoju, a cechy te są pozytywnie odbierane u współczesnych pracodawców. Warto mieć na uwadze, iż przez samokształcenie rozumieć należy nie tylko uczenie się we własnym zakresie, na własnych błędach – ale również naukę w zorganizowanym systemie szkoleń i studiów, ale bez przymusu i wywierania wpływu przez kogokolwiek, zwłaszcza przełożonych. – wyjaśnia Robert Ciesielski z serwisu http://www.szkolenia.com.

Podnoszenie kwalifikacji a praca

Rozmowy rekrutacyjne najczęściej zaczynają się od rozmowy o doświadczeniu, umiejętnościach jakie posiada kandydat, a nie pokazaniu uprawnień państwowych, licencji i dyplomów. Często kandydat nie jest wcale pytany o posiadane szkoły i ukończone kursy, lecz poddawany zostaje testom praktycznym.

Bez wątpienia samokształcenie pozytywnie wpływa na karierę i ścieżkę awansu, zwiększa także możliwości zatrudnienia. Zjawisko to dotyczy wielu branż – pracy biurowej, finansów, księgowości, marketingu, informatyki, handlu a przede wszystkim sprawdza się w obszarze prac fizycznych, także specjalistycznych jak dekarz, kafelkarz, brukarz itd.

Satysfakcja

Nabycie nowej umiejętności jest inwestycją i nie zawsze musimy myśleć o niej, jako o przyszłej pracy. Wiedzą o tym doskonale pasjonaci, którzy uczą się fachu nie dla zatrudnienia i pieniędzy, a dla siebie i własnej satysfakcji. Zdarza się, iż z czasem pasja przeradza się w dochodowy biznes bez konieczności zdawania egzaminów, bronienia tytułu magistra czy uzyskiwania certyfikatu. Najlepszą oceną umiejętności jest bowiem zadowolenie klienta czy pracodawcy z wykonanej pracy.

– Jest jeszcze jedna zaleta, płynąca z samokształcenia – mówi Robert Ciesielski – Ciągła nauka utrzymuje mózg w sprawności, zapobiega wielu chorobom starczym, gwarantuje dobre samopoczucie i zwiększa pewność siebie. Im więcej posiadamy umiejętności praktycznych, tym łatwiej jest nam się dostosować do potrzeb pracodawcy, przekwalifikować i znaleźć nową pracę.

Czy warto brać udział w szkoleniach?

szkolenie

Jest znaczna grupa osób, które uczestniczą w ogromnej ilości szkoleń. Starają się chłonąc wiedzę skąd się da. Niestety brakuje im czasu na wdrażanie w życie zdobytej wiedzy. Należy bardzo starannie dobierać sobie zakres i ilość warsztatów, wykładów i seminariów. Warto korzystać ze zdobytej na nich wiedzy i wdrażać ją w życie.

Nasz mózg w ciągu 24h zapomina 80% wiedzy1), którą zdobywamy podczas nauki. Aby odnieść korzyść z nauki należy ją powtarzać i przede wszystkim praktykować.

To, że wiemy jak coś zrobić nie oznacza jeszcze, że tak robimy!

Bardzo dobrą praktyką jest tworzenie map pamięci po każdej nauce. Zapisanie notatek w takiej formie ułatwia powtarzanie materiału i jest bardzo dobrym sposobem na robienie notatek ze szkoleń, warsztatów a nawet informacji przeczytanych w ksiązkach.

Jak zbudować mapę myśli?

Zasady tworzenia mapy myśli wg Tony Buzan’a2):

 • W centrum umieszczamy kolorowy rysunek.
 • Rysunki powinny znajdować się na całej przestrzeni mapy.
 • Zagadnienia w postaci gałęzi wybiegają promieniście z centralnego rysunku.
 • Piszemy drukowanymi literami.
 • Słowa powinny biec wzdłuż linii.
 • Na każdej linii piszemy tylko jedno słowo.
 • Używamy kolorów.

Co robić, aby nauka była efektywna?

 • Przed przystąpieniem do nauki należy ją zaplanować – określić zakres materiału, który chcemy opanować oraz datę realizacji.
 • Wskazane jest robienie przerw – mózg potrafi skupić się maksymalnie przez 50 min, dlatego warto po tym czasie zrobić sobie 10 min przerwy, wywietrzyć pomieszczenie, wyjść na chwilę na dwór, zrobić proste ćwiczenia fizyczne.
 • W zapamiętywaniu przydatne są mnemotechniki, które opierają się na łączeniu nowych informacji z już znanymi oraz wykorzystywaniu wyobraźni.Najbardziej znane to3):
  1. Synestezja – czyli połączenie zmysłów. Im więcej zmysłów jest zaangażowanych w naukę, tym łatwiej i trwalej zapamiętasz materiał.
  2. Ruch – „ożywiaj” swoje obrazy. Gazeta może na przykład zamienić się w papierowy samolot latający po sklepie.
  3. Amor, czyli erotyka – wątki miłosne zazwyczaj są bardzo dobrze zapamiętywane.
  4. Humor – dzięki wykorzystaniu humoru, nauka stanie się zabawna. Tworząc absurdalne i śmieszne obrazy, łatwiej je zapamiętujesz.
  5. Przesada – możesz wyobrażony przez ciebie obraz powiększyć do ogromnych rozmiarów, pomniejszyć, zmienić kształt i tak dalej.
  6. Niecodzienność – im skojarzenia są bardziej niecodzienne, tym lepiej. Umysł nie zapamiętuje nudnych informacji.
  7. Ja” w obrazach mentalnych – włączaj siebie w skojarzenia, ponieważ wywołuje to emocje.
 • Za pomocą mapy myśli posegregujesz najważniejsze informacje i szybko je powtórzysz.

Pamiętajcie, uczyć się jest warto! Warto jednak uczyć się z głową.


Bibliografia

1) T. Buzan, Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, Wydawnictwo Aha!, 2007, s.92

2) T. Buzan, Rusz głową, Wydawnictwo Aha!, 2008, s. 102

3) T. Buzan, Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, Wydawnictwo Aha!, 2007, s. 53.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.