W czwartek, 10 września, na plenarnym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ustanowieniu 17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej. Dokument, przygotowany przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej działający pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, uzyskał poparcie blisko 115 tysięcy osób, które złożyły podpisy pod stosowną petycją do Sejmu RP.

Na wczorajszym posiedzeniu projekt ustawy uzasadniał pełnomocnik Komitetu mec. Michał Chodkowski, mówiąc m.in.:

W Polsce istnieje pilna potrzeba popularyzacji wiedzy o sprzedaży bezpośredniej.(…) Dotyczy to również konsumentów i propagowania wiedzy na temat ich praw.(…) Oprócz koncentrowania się na usuwaniu skutków nieuczciwych działań wobec konsumentów, warto przede wszystkim upowszechniać wśród nich wiedzę na temat uprawnień konsumenckich oraz promować etyczne praktyki w biznesie.

W branży sprzedaży bezpośredniej działają osoby i firmy, którym zależy na utrzymywaniu etycznych standardów działalności, upowszechnianiu wśród konsumentów wiedzy o ich uprawnieniach, a przede wszystkim na zapewnieniu konsumentom gwarancji często dużo dalej idących niż uprawnienia przewidziane w przepisach powszechnie obowiązujących.

W dalszym ciągu swego wystąpienia mec. Chodkowski powiedział:

Osoby te znajdują się wśród obywateli, którzy poparli przedstawiany przeze mnie projekt. Nie oczekują one wsparcia ze środków publicznych, a zwracają się jedynie o stworzenie ram ustawowych do organizacji konferencji i wydarzeń, które nadadzą większej doniosłości wydarzeniom promującym pozytywne wartości w biznesie i etyczne postawy wobec konsumentów. Nie boją się one podejmować również trudnych tematów i wyzwań stojących przed całą branżą sprzedaży bezpośredniej. Osoby te angażują się nie tylko w bierne informowanie o standardach etycznych, ale podejmują również trud zwracania uwagi na podmioty, które w tym kanale dystrybucji naruszają interesy konsumentów. W ocenie twórców projektu ustawa będąca przedmiotem prezentowanego przeze mnie projektu istotnie sprzyjałaby propagowaniu najwyższych wartości w biznesie i etycznych postaw wobec konsumentów.

Podobne aspekty projektu podnosili posłowie, którzy prezentowali stanowiska poszczególnych klubów i kół poselskich, zwracając jednocześnie uwagę na precedensowy charakter dokumentu, co – ich zdaniem – wymaga pogłębionej dyskusji nad ideą Dnia zaproponowanego przez Komitet Inicjatywny. W rezultacie zdecydowano o kontynuowaniu prac nad projektem ustawy w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, po zasięgnięciu opinii Komisji Gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.