Według badań przeprowadzonych w lutym br. przez IBRIS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej prawie połowa ankietowanych (49%) przyznaje, że wielokrotnie korzystała z systemu sprzedaży bezpośredniej. Większość kupujących stanowią kobiety – 7 na 10 ankietowanych pań, które zetknęły się z systemem sprzedaży bezpośredniej, przynajmniej raz dokonało zakupu. W przypadku mężczyzn odsetek ten jest zdecydowanie mniejszy.

Badania pokazują jednak, że ponad jedna trzecia (35%) ankietowanych nigdy nie kupowała produktów oferowanych przez konsultantów. Największą grupę klientów branży stanowią osoby, które zdecydowały się na jednorazowy zakup (36%), zaś co dziesiąta osoba przyznaje, że często korzysta z tej formy zakupów. Kobiety wykazują znacznie większe skłonności do zakupu produktów oferowanych przez sprzedawców bezpośrednich. Spośród respondentek, które zetknęły się ze sprzedażą bezpośrednią, aż siedem na dziesięć badanych przynajmniej raz dokonało zakupu. W przypadku mężczyzn czterech z dziesięciu nigdy nie zdecydowało się na zakup.

Najpopularniejsze miejsca kontaktu z systemem sprzedaży bezpośredniej to dom – 56% wskazań i miejsce pracy – 31%. Na trzecim miejscu znajduje się wskazanie „konsultanci sami mnie znajdują” (12%). Nadal popularną metodą kontaktu są ulotki pozostawione w skrzynce pocztowej (9%), czterokrotnie zaś spadła efektywność mediów, w tym Internetu (5%).

Co dziesiąty ankietowany spotkał się z konsultantem na terenie szkoły lub uczelni (11%). Na popularności zyskują także centra handlowe (16%) i specjalnie wynajęte sale na prezentacje (9%). Co ciekawe, widoczny w ubiegłorocznym badaniu trend nawiązywania kontaktów z konsultantem poprzez Internet traci na znaczeniu: 14,7% wskazań w 2014 r. i 4,9% w roku bieżącym; podobnie mailing: 7,9% wskazań w 2014 r., 3% w 2015 r. – wszystko na rzecz kontaktów osobistych, tak charakterystycznych dla tej formy dystrybucji.

Osobiste formy kontaktu wracają do łask. Badanie pokazuje, że respondenci najczęściej nawiązują kontakt z przedstawicielami dzięki rekomendacjom znajomych (33%). Nowym trendem w pozyskiwaniu klientów jest znajomy konsultant (20%), a co zaskakujące, ta odpowiedź w roku ubiegłym miała bardzo mało wskazań (2%). To bardzo dobra wiadomość, jeśli chodzi o budowanie bazy zadowolonych i lojalnych klientów. Polecanie marki przez osoby, które doświadczyły produktów, obsługi serwisu i marki, to najlepsza konsumencka rekomendacja, a przy okazji promocja sprzedaży bezpośredniej i zawodu sprzedawcy – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.{nomultithumb}

Wykres 1. Sposób nawiązywania kontaktu z konsultantem.

Sposób nawiązywania kontaktu

Głównym i niezmiennym powodem dokonywania zakupów w systemie sprzedaży bezpośredniej jest według respondentów wygoda (43%). Na kolejnych pozycjach znalazły się: oferowane okazje (31%) oraz możliwość uzyskania fachowej wiedzy na temat oferowanych produktów (19%). Zdecydowanie zmalała grupa respondentów niepotrafiących wskazać powodów dokonywania zakupów w systemie sprzedaży bezpośredniej (z 21% do zaledwie 4%).

Metryka badań

Czas realizacji badania: luty 2015
Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
Metoda: badanie telefoniczne według standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview)
Próba: losowo, liczebnie reprezentatywna dla ogółu reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polskie z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg. GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład według płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców
Wielkość próby: N=876

Dodatkowych informacji udzielają:

Jolanta Flaga – PR Account Manager

Mirosław Luboń – Dyrektor Generalny

PEŁKA CREATIVES / PEŁKA PR Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.