Według GUS liczba mieszkańców w Polsce to ponad 38,4 miliona kobiet i mężczyzn. Najwięcej osób mieści się między 30 a 40 rokiem życia, a najmniej jest tych po siedemdziesiątce. Najwięcej jest przedstawicieli pokolenia Z: 8,983 miliona i 23,4% ludności Polski. Drugie co do wielkości pokolenie to Y-ki z wynikiem 22,8%. O 57 tysięcy mniej mamy baby boomersów, którzy stanowią 22,7% naszej populacji.


Pokolenie X stanowi tylko 20,5% naszej populacji. Najwięcej mamy w społeczeństwie przedstawicieli pokolenia Z i Y. Z internetu korzysta prawie 73% społeczeństwa. Za kilka lat będzie to wynik rzędu 90-95%. To oznacza więcej kontentu, komentarzy, lajków i filmów na platformach społecznościowych.
Przewidujemy wzrost rzędu 25%-30% w ciągu kilku lat!

Pokolenia w Polsce

Pokolenia polskiego społeczeństwa możemy rozróżnić na podstawie roku urodzenia. Najstarszych, którzy urodzili się w czasie II wojny światowej i wcześniej, można nazwać pokoleniem wojny czy międzywojnia. To osoby po 70 roku życia, które nie są już aktywne zawodowo. Kolejne pokolenie nazywane baby boomers (BB) , to osoby urodzone po zakończeniu II wojny światowej. Definiuje się to pokolenie na lata 1946-1964. Kolejny szczyt to pokolenie X. Definiuje się je na lata 1965-1979. To osoby urodzone w latach wielkich przemian systemowych. Następne pokolenie to Y-ki. Pokolenie Y, zwane millenialsami, definiuje się zazwyczaj na osobach urodzonych w latach 1980-1995. Najmłodsze pokolenie, zwane pokoleniem Z (a czasami C, iGen albo XD ) “iGeneration” “digital natives”, “digital X”, czyli dzieci pokolenia X. To urodzeni po 1995 roku w czasach internetu, iPoda, iPada i iPhone’a. Dla nich świat wirtualny jest na równi z tym rzeczywistym – są cyfrowo uzależnieni i zawsze online.

Piramida Wieku w Polsce
Piramida Wieku w Polsce

Przyglądając się wykresowi struktury ludności wg roczników czy piramidzie wieku ludności widać wyraźnie, że najwięcej osób mieści się między 30 a 40 rokiem życia, a najmniej jest tych po siedemdziesiątce. Jeśli zestawimy te dane ze zdefiniowanymi pokoleniami to okaże się, że najliczniejszą grupą są Z-ty. W naszych rozważaniach za Z-ety wszystkie osoby urodzone po 1995 roku. Ich liczebność to 8,983 miliona i stanowi 23,4% ludności Polski. Drugie co do wielkości pokolenie to Y-ki z wynikiem 22,8%. O 57 tysięcy mniej mamy baby boomersów, którzy stanowią 22,7% naszej populacji. Co ciekawe, pokolenie X stanowi tylko 20,5% naszej populacji. Pokolenia Z i Y razem stanowią najbardziej liczne pokolenie w Polsce. Pokolenie zżyte z internetem.

Wiek Polaków i Pokolenia
Wiek Polaków i Pokolenia

Korzystanie z platform społecznościowych

Zestawiając dane o liczebności pokoleń z dostępnymi danymi użytkowników największej platformy społecznościowej w Polsce, jaką jest Facebook (23 miliony użytkowników na początku 2018 roku), otrzymujemy wniosek: pokolenia Z i Y stanowią prawie 2/3 wszystkich użytkowników serwisu. W przypadku innych serwisów, takich jak Instagram, YouTube proporcje są podobne, zmienia się jedynie udział poszczególnych grup wiekowych z mocniejszym przesunięciem w stronę pokolenia Z. Najwięcej Z-tów korzysta z Instagrama i YouTuba. Jedynym wyjątkiem jest Twitter – w tym przypadku mamy przesunięcie w stronę pokolenia X. Bardzo młodzi internauci nie korzystają aktywnie z Twittera.

Użytkownicy FaceBook'a
Użytkownicy FaceBook’a

Ponad 90% internautów w Polsce korzysta z social mediów a internautów wg. PBI w styczniu 2018 mieliśmy 28 milionów. Ich liczba będzie rosła w najbliższych latach, bo Z-ty bez sieci nie istnieją. Teraz z sieci korzysta prawie 73% naszego społeczeństwa, za kilka lat osiągniemy wynik Japonii, Holandii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii czy państw ze Skandynawii na poziomie 90-95%. A to oznacza jeszcze więcej kontentu, komentarzy, lajków i filmów na platformach społecznościowych. Mówimy tu o wzroście rzędu 25%-30% w ciągu kilku lat!

Hierarchia ważności mediow
Hierarchia ważności mediow

25% treści więcej to wyzwanie dla marek, które już dziś mają poważne problemy z zarządzaniem komunikacją w sieci. Potrzeba monitoringu treści będzie jeszcze większa, nie tylko za sprawą wzrostu bezwzględnej liczby materiałów ale też rosnącego znaczenia nowych formatów – obrazu i wideo. Szczególne znaczenie będzie miał oczywiście monitoring social mediów i internetu. Negatywne opinie, wątpliwości, pytania o produkt, reklamacje, pochwały i gratulacje jeszcze częściej będą pojawiać się w komentarzach, we wpisach czy na filmikach. Tylko szybka reakcja na takie aktywności pozwoli osiągnąć przewagę konkurencyjną, poszerzyć grono odbiorców i ambasadorów marki, dbać o dobry wizerunek marki oraz zapobiec mniejszym i większym kryzysom.

Charakterystyka pokoleń dla rynku pracy

W wielu firmach spotykają się ze sobą i współpracują na wielu płaszczyznach osoby ze wszystkich generacji. Poznanie różnic pokoleniowych, adekwatnych sposobów motywowania i rozwoju, metod rozwiązywania konfliktów, doboru odpowiednich narzędzi w kontakcie z klientami, sposobów pokonywania barier komunikacyjnych i innych podobnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi pozwoli na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa i skuteczne prowadzenie działań rekrutacyjnych i employer brandingowych.

Co o pokoleniach pisano w mediach?

Wzmianki o pokoleniach w mediach
Wzmianki o pokoleniach w mediach

Jeszcze 10 lat temu praktycznie nie znaleźliśmy wzmianek o pokoleniu Z. Wtedy dominowały generacje X i Y. Od tamtego czasu systematycznie spadało zainteresowanie pokoleniem X. Natomiast pokolenie Z zaczęło “przybierać na wadze” i liczba wpisów o nim systematycznie rosła. Generacja Y utrzymuje stabilny poziom i od roku 2011 jest liderem zestawień we wszystkich kolejnych latach. Pokolenie BB, jak widać, było najrzadziej wspominane w całym badanym okresie. Obecnie prawie ¾ wpisów dotyczy tylko pokoleń Y i Z.

Pełny Raport Newspoint o pokoleniach w Polsce dostępny jest na: https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.