Według badań przeprowadzonych w marcu bieżącego roku przez Homo Homini na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, systematycznie rośnie znajomość praw konsumentów. Ponad połowa (55,3 proc.) ankietowanych przyznała, że słyszała o nowelizacji ustawy konsumenckiej z 25 grudnia ubiegłego roku. Nadal jednak prawie jedna czwarta ankietowanych (23 proc.) rezygnuje z zakupów w systemie sprzedaży bezpośredniej z obawy o problemy z reklamacją i zwrotem zakupionych produktów czy usług. Niepokoje te są nieuzasadnione, bowiem w branży obowiązują identyczne zasady dotyczące gwarancji czy rękojmi, co w pozostałych sektorach handlu detalicznego. Co więcej, przedsiębiorstwa skupione w PSSB oferują nawet lepsze warunki swoim klientom, bo na przykład okres na zwrot zakupionego towaru może być dłuższy niż ustawowe 14 dni. Wiele firm sprzedających kosmetyki przyjmuje zwroty produktów nawet do 30 dni.

sprzedaż bezpośrednia
sprzedaż bezpośrednia

Firmy członkowskie PSSB w swoich działaniach stosują cały wachlarz standardów i instrumentów etycznych wynikających m.in. z zapisów branżowego kodeksu etycznego oraz kodeksów etycznych obowiązujących w poszczególnych przedsiębiorstwach. Rzetelnie prowadzona sprzedaż bezpośrednia przekłada się na zadowolenie klientów i zmniejszenie liczby reklamacji i nieprawidłowości zgłaszanych do rzeczników konsumentów czy organizacji konsumenckich. Według wspomnianych wcześniej badań, aż 90 proc. ankietowanych jest zadowolonych z jakości zakupionych towarów. Najnowsze wyniki w zestawieniu z ubiegłorocznymi wskazują na wyraźny wzrost zadowolenia respondentów z nabywanych usług i towarów w systemie sprzedaży bezpośredniej.

Tegoroczne wyniki badań to bardzo dobry sygnał dla firm oferujących swoje produkty w sprzedaży bezpośredniej, bowiem z zadowoleniem z nabytych towarów i usług wiąże się ponowne zainteresowanie klienta konkretną marką – powiedział Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Rośnie również świadomość społeczeństwa, gdzie szukać pomocy w przypadku nierespektowania przez sprzedawców praw konsumentów. Zdecydowana większość kupujących – 39,4 proc. -szukałaby pomocy u rzecznika konsumenta. Na drugim miejscu znalazł się Internet z wynikiem 10,4 proc. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uplasował się na trzeciej pozycji z wynikiem 5,9 proc. wskazań. Dalsze pozycje zajęły instytucje zajmujące się prawami konsumenckimi (5,1 proc.). Badania pokazują również, że szukając pomocy w przypadku nierespektowania przez sprzedawców praw konsumentów, najmniej ufamy rodzinie i znajomym: 0,6 proc. odpowiedzi.

Wzrost znajomości prawa konsumenckiego przekłada się na poprawę poziomu obsługi klientów, większą rzetelnoś sprzedawców, wpływa pozytywnie na konkurencję. Należy jednak pamiętać, że poza znajomością praw konsumenci powinni podejmować przemyślane decyzje zakupowe, co pomoże im zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze – mówi Mirosław Luboń, dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

Wykres1: Gdzie szukał(a)by Pan(i) pomocy w przypadku nie respektowania przez sprzedawców praw konsumenta?

Wykres 1. Gdzie szukać pomocy?
Wykres 1. Gdzie szukać pomocy?

Metryka badań:

  • Czas realizacji badania: luty 2015
  • Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
  • Metoda: telefoniczne, standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo CATI (Computer Assisted Telephone Interview)
  • Próba: losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład wg płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców
  • Wielkość próby: N=1198;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.